top of page

Reklamace

English version below

Vrácení zboží a Reklamační řád

ZÁRUKA

Záruční lhůta: Záruka platí dva roky od data provedení nákupu. Tato záruka se vztahuje na výrobní vady vzniklé přímo na hodinkách (strojek, pouzdro, sklíčko). Na jiné díly než ty, jež jsou uvedeny výše, se záruka nevztahuje. Pro výměnu v rámci této záruky použijte náš kontaktní formulář na stránce s kontaktními údaji. V e-mailové zprávě uveďte své jméno, adresu, číslo objednávky a podrobný popis závady. V předmětu e-mailové zprávy či uveďte text „reklamace zakoupeného zboží“. Pokud prodávající výše uvedené závady nezjistí, vrátí výrobek zákazníkovi.

Upozorňujeme, že budeme účtovat náklady na opravu/výměnu i během záruční lhůty, pokud se vyskytnou následující případy:

  • závady či poškození způsobené nesprávným používáním či neopatrností (otlučení, rýhy, promáčknutí, rozbité sklíčko atd.),

  • závady či poškození způsobené neoprávněnými opravami či úpravami,

  • závady či poškození způsobené ohněm, vodou nebo přírodní katastrofou, například zemětřesením,

  • estetické změny, k nimž došlo v důsledku běžného opotřebení, únavou materiálu a stárnutím (drobné škrábance atd. na pouzdru a/nebo na sklíčku, změny barvy na řemínku a odlučování povrchové úpravy),

  • pokud na záručním listu není uveden prodejce a datum nákupu nebo pokud je tato informace přepsána,

  • pokud není společně s hodinkami doručen také záruční list,

  • výměna baterie.

Nejsou-li k dispozici originální díly (pouzdro, ciferník, ručičky, sklíčko, pásek či další části) mohou být vyměněny za náhrady.

Tato záruka vám zajišťuje bezplatnou výměnu zboží v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny, a to ve stanovené lhůtě, aniž by byla omezena jakákoliv zákonná práva zákazníka.

Jak postupovat při vrácení zboží?

Postup při výměně / vrácení zboží do 14ti dnů:

1. Nepoužité zboží vložte do původního obalu spolu s fakturou.

2. Zboží vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. K tomuto účelu nejlépe poslouží obalová fólie či krabice.

3. Zabalené zboží odešlete na adresu: ANDWE - Andrea Bodešínská, Dukelská třída 972, 504 01, Nový Bydžov, Česká Republika. Neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato! (Doporučujeme proto zboží zaslat doporučeně a pojistit na cenu zboží).

4. Pokud požadujete výměnu zboží, kontaktujte nás na email hello@weareandwe.com.

 

Jaké jsou podmínky, aby bylo možné zboží vyměnit nebo vrátit?

1. Zboží je nutné vrátit do 14ti dnů od jeho převzetí.

2. Zboží musí být nenošené, nepoškozené a schopné dalšího prodeje.

3. Zboží musí být zabaleno do původního obalu, který nesmí být poškozen.

4. Zboží nesmí být z Vaší strany jakkoli znehodnoceno či poškozeno.

Ve vlastním zájmu doporučujeme balík pojistit ve výši ceny zboží (tuto službu Vám nabídnou na poště při odesílání balíku). Pokud bude balík ztracen nebo znehodnocen při přepravě, budete moci balík s podacím lístkem vyreklamovat a získat tak své peníze zpět.

 

Jak postupovat při reklamaci zboží?

Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu nebo nedodržením výrobní technologie.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

9. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Dukelská třída 972, 504 01, Nový Bydžov, Česká Republika.

 

Postup při reklamaci zboží:

 

1. Reklamované zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější plastový obal nebo krabice (nemusí to být však obal původní). K reklamovanému zboží přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační list, který je ke stažení ZDE.

2. Reklamované zboží odešlete Českou poštou na adresu: Dukelská třída 972, 504 01, Nový Bydžov, Česká Republika.

(doporučujeme zásilku pojistit ve výši ceny objednávky). 

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato! Jakmile nám reklamované zboží dorazí, začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší). O všech zásadních aspektech reklamace budete opět informován/a prostřednictvím e-mailu.

 

 

 

RETURNS AND EXCHANGES

 

How to proceed with the return and/or exchange of goods?

 

Return and exchange of goods within 14 days of purchase:

 

1. Place unworn items into original packaging together with the invoice received.

 

2. Ensure items are placed securely into the packaging to avoid any damage that may be caused during the transit. 

 

3. Post items to the following address: ANDWE - Andrea Bodesinska, Dukelská třída 972, 504 01, Nový Bydžov, Czech republic.

Czech Republic. Do not send items via Cash on Delivery, as this will not be collected by us. We recommend sending the package via “recorded delivery” and “signed for” and insure the package at the price of the content. 

 

4. If you require an exchange of items, please contact us on hello@weareandwe so we can set this up for you. 

 

Terms and conditions for exchange and return/refund.

 

1. Items must be returned within 14 days from the collection of the order. 

 

2. Items must be in original condition, not worn, not damaged, without any make up and other stains and must be suitable for further sale.

 

3. Items must be packed in its original packaging, and the packaging must not be damaged.

 

4. Items must not be damaged or devalued in any way.

 

We recommend to insure the package at the value of its content (please arrange this with your local post office). In an unlikely case of the package being damaged or lost during transit, you will be able to claim the postage cost back with your local post office (if you have correctly insured the package). Please remember to keep hold of the receipt, in case any issues arise. 

 

How to proceed with returning faulty items? 

 

Guarantee Claim Process

 

1. Return any faulty items as soon as any defect or fault is spotted. Any delay in this and continuous use of the item may worsen the defect, consequently devalue the item and this may result in rejection of the claim. 

 

2. Guarantee period is 24 months and commences on the day customer receives their item.

 

3. Guarantee period should not be mistaken with a lifespan of clothes. Life expectancy of clothing is subjected to the intensity of active use of clothing, its maintenance and care. 

 

4. If item received by a customer, in any way differs to that advertised on the website or it does not correspond with the description on the website or there is any type of defect, it is the responsibility of the customer to make the seller aware at their earliest convenience. This can be done via email provided on the website. Please note, this must be done within 5 days of the receipt of the items. 

 

5. Customer has a right to make a guarantee claim, if upon the receipt of the goods there is a defect on the item received.

 

6. A defect can be defined as a change in a physical characteristic of a clothing item which is caused by use of unsuitable or low quality material or any other defects caused during the procedure of making the clothing item.

 

7. Please note, a defect does not include faults that are caused during the guarantee period, if the fault is a result of active use of the item and its consequent change, careless handling or inappropriate maintenance of the item.

 

8. Guarantee claim will be dealt with within 30 days of the date the seller receives the item. Bryland company reserves the right to extend this period in exceptional circumstances, should this be needed in order to deal with the matter in the most satisfactory way. This extension will be communicated with the customer and must be agreed by both the Bryland company and the customer. 

 

9. A customer commences the guarantee process on the date the item is returned/sent back to the seller. Please ensure the purchase invoice is sent back together with the item, to the following adress: ANDWE - Andrea Bodesinska, Dukelská třída 972, 504 01, Nový Bydžov, Czech republic.

 

Guarantee claim procedure: 

 

1. Place the items carefully into the packaging to avoid further damage. Plastic bags or paper boxes may be suitable to ensure no further damage is caused during transit. In order for us to be able to process the claim, ensure you include the invoice in the packaging together with the completed guarantee form available HERE.

 

2. Post your package to: Dukelská třída 972, 504 01, Nový Bydžov, Czech republic. We recommend that you insure the package at the value of its content. 

 

Do not send items via Cash on Delivery, as this will not be collected by us! 

 

We recommend sending the package via “recorder delivery” and “signed for” and insure the package at the price of the content. The 30 days period for processing the guarantee claim commences on the date we receive your package. This may be extended following an agreement between the seller and the buyer. We will inform you of all the relevant aspects of the process directly via email or telephone.

bottom of page